Leit

Nýjustu tenglarnir
Directorate of Labour
  • Unemployment right and registration:
  • Jobs and information on the labour market:
  • Labour market statistics:
Vinnumálastofnun
enska enska | almennt
Pahayag tungkol sa pagkadaguk ng ulo
Grunnskóli: Tilkynning um höfuðhögg
tagalog tagalog | orðalistar
The City of Reykjavik’s Human Rights Policy. The City of Reykjavik’s Human Rights Policy. May 16th, 2006. Human rights are protected by the Icelandic constitution, as well as numerous human rights conventions and declarations Iceland is a party to. These international conventions and the clauses in the constitution pertaining to human rights are used as the foundation for the City of Reykjavik’s human rights policy.
Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar
enska enska | almennt
ปัจจัยในการอบรมจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Lýðheilsustöð) ภาษาไทย ปัจจัยในการอบรมจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Lýðheilsustöð) ภาษาไทย

เอกสารข้อมูลเป็นภาษาไอซ์แลนด์ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย

สรุปใจความเป็นข้อสำคัญ, เนื้อหาภาษาไอซ์แลนด์ได้รับการแปลทั้งหมด
Fræðsluefni Lýðheilsustöðvar
taílenska taílenska | almennt
Roditeljski sastanak
Grunnskóli: Foreldraviðtal
Ministry for Foreign Affairs of Iceland Agencies under the Ministry for Foreign Affairs
  • Icelandic International Development Agency, ICEIDA
  • Icelandic Defence Agency

Agencies linked to the Ministry for Foreign Affairs
  • Trade Council of Iceland
  • United Nations University (UNU) Geothermal Training Programme
  • UNU Fisheries Training Programme
Utanríkisráðuneyti
enska enska | almennt
Deutsche Bibliothek Im April 2006 übergab der Deutsche Freundeskreis seinen Buch- und Filmbestand der Bücherei in Hafnarfjörður.
Þýska bókasafnið
þýska þýska | almennt
Moja opcina
Sveitarfélög
อะไรคือ ÍTR? ÍTR คือกรมการกีฬาและและสันทนาการของเมืองเรคยาวิก จุดขายของเราก็คือการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เวลา

ว่างควรเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน แต่ก็ควรจะเป็นเวลาที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท้าทาย ÍTR เราต้องการให้การบริการเวลาว่างของพวกเรามีส่วนช่วยให้สังคมดีขึ้น ในแง่ของการศึกษา วัฒนธรรม พัฒนาการและประชาธิปไตยบุคคลเป้าหมายการบริการเวลาว่างของ ÍTR คือประชาชนชาวมีเป้าหมายเมืองเรคจาวิก ทุกหมู่เหล่า

หน้าที่การงานหลักของกรมการกีฬาและและสันทนาการของเมืองเรคจาวิก คือ:

·· ให้เด็กเล็ก หนุ่มสาว และอนุชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬาในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์

·· มีส่วนช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยการบริการประชาชนในทุกเพศทุกวัยให้เข้าถึงการกีฬา การออกกำลังกาย กาลเล่นรื่นเริง สันทนาการ และการพักผ่อน

·· เป็นผู้นำในการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริการการใช้เวลาว่างให้

·· บริการและสนับสนุนการจัดเตรียมบริการ ๆ กีฬา และจัดตั้งสมาคมอนุชนและเพื่อที่จะทำให้งานของ ÍTR ประสบ

กับความสำเร็จ เราจึงทำงานร่วมกับกรมกองอื่น ๆ ในเมืองไม่ว่าจะเป็น ศูนย์บริการโรงเรียน สโมสรกีฬา องค์กรทาง

สังคมและอื่น ๆ ÍTR มีงบสำหรับทำกิจกรรมและพัฒนายาวชน และกิจกรรมการกีฬาในเมืองเรคจาวิก นอกจากนี้ ÍTR ก็ยังมีบริการกีฬา และเงินอุดหนุนการใช้เวลาว่างให้กับผู้ปกครองที่มีเด็กอายุอยู่ระหว่าง 6 ถึง18 ขวบ โดยทำการ

สนับสนุนผ่านบัตร

การใช้เวลาว่างกิจกรรมดังต่อไปนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ ÍTR:

-สระว่ายน้ำ ศูนย์การกีฬา และศูนย์พักผ่อนหย่อนใจ ที่ทำการดูแลศูนย์มวลชนและบ้านพักผ่อนหย่อนใจ

-หลักสูตรสำหรับเด็กที่ดูแลโดยศูนย์พักผ่อนหย่อนใจ ที่เมืองเรคจาวิก และในเมือง นอลโทสวิค (Nautholsvi)

-การงานในโรงเรียนบังคับ สนามฟุตบอล ที่เล่นสกี สนามสเก็ต ใกล้บ้าน และศูนย์บริการ ÍTR

-ฮิด ฮูสิธ (Hitt Husid) ที่มีอุปกรณ์กาลเล่นเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับเด็กอายุ 16-25 ปี กิจกรรม

สำหรับบุคคลทุพลภาพกิจกรรมพิเศษสำหรับบุคคลทุพลภาพ สวนสนุกในฤดูร้อน และสนามก่อสร้าง

-บ่อน้ำอุ่นและสโมสรการเล่นเรือที่เมืองนอลโทสวิคสนามสเก็ต สนามฝึกตีลูกกอล์ฟโรงละคร Laugardalsholl สวนสัตว์และสวนหย่อมในเมืองเรคจาวิก

-ÍTR ยังมีส่วนในการจัดตั้งโครงการ สปาเมืองเรคจาวิกงานเฉลิมฉลองวันชาติในวันที่ 17 มิถุนายน และ

กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ

ÍTR - Íþrótta og tómstundasvið
taílenska taílenska | börn og skóli